Členové spolku na své již 13. členské schůzi odhlasovali změnu názvu na Dopravní koridor Poodří, z.s.

Nový název lépe reflektuje účel sdružení – minimalizaci negativních dopadů silničního provozu a nově také minimalizaci negativních dopadů při přípravě, výstavbě a následném provozu vysokorychlostní železniční tratě.