Ve čtvrtek 12. října 2023 se konalo další pracovní jednání Spolku s ŘSD, tentokrát na téma „Zlepšení životního prostředí kolem dálnic v MSK“.

Členové Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK uvítali informaci ŘSD, že se na podzim příštího roku začnou stavět kolem D1 protihlukové stěny na katastrech členských obcí, v klimkovické části Václavovice a v Olbramicích, budovat se budou také v Polance. Příslib dali zástupci ŘSD na pracovním jednání spolku, které se konalo ve Vřesině ve čtvrtek 12. října 2023.
„Jsme rádi, že by se mělo začít stavět v dohledné době. Ale proces budeme kontrolovat. Jeden závazný termín dokončení protihlukových opatření v létě roku 2021 už jsme tady měli. Když pak končilo zhruba pětileté období určené na přípravu protihlukových opatření, ŘSD místo zahájení stavby požádalo Krajskou hygienickou stanici MSK se sídlem v Ostravě o výjimku k provozování zdroje nadlimitního hluku, a hygienici jim ji bez jakýchkoliv sankcí udělili. Takže další příslib závazného termínu dokončení stavby nás sice potěšil, ale určitě nepřestaneme být ostražití,“ řekl předseda spolku a starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
Důvodem, proč se tentokrát jednání konalo ve Vřesině, je dlouhodobý problém, který obec řeší. Občané Vřesiny si i přes provedené technické úpravy stále hromadně stěžují na rázový, impulsivní hluk vznikající přejezdem vozidel přes mostní závěry (přechod – dilatační spára mezi mostovkou a navazující komunikací) na estakádě přes potok Porubka na Prodloužené Rudné. Most ŘSD budovalo podle projektové dokumentace z roku 2004 bez zohlednění technologického vývoje. „Poněkud překvapivá pro nás byla informace, že ministerstvo zdravotnictví nezná pojem hluku z mostních závěr. Vřesina nyní čeká na výsledky měření, které by mělo doložit, že úroveň hluku překračuje stanovené limity, a to přesto, že k našemu překvapení a rozmrzení a v rozporu se zájmy občanů i s technologickým rozvojem byly tyto limity letos legislativně změkčeny. Měření hluku na třech místech ovšem zatíží už tak napjatý rozpočet naší obce o dalších 90 tisíc korun. Jakmile budeme mít výsledky na stole, budeme další postup diskutovat v radě a na zastupitelstvu obce,“ uvedl Petr Řeháček, starosta Vřesiny. Bez ohledu na výsledky měření je ovšem rozhodnut dále usilovat o nápravu. „Podle informací, které dnes zazněly, je životnost mostní závěrů tak osm let. Skoro čtyři roky už máme za sebou. Takže pokud nic jiného, přinejmenším mám teď čtyři roky na to, abych nenechal záležitost spát. Budu usilovat o to, aby se při výměně současné závěry nahradily nějakými kvalitnějšími,“ doplnil starosta Vřesiny.
Sporným bodem jednání byla také izolační zeleň podél dálnice v katastru členských obcí. Zeleň vyprojektovaná a vysazená na tělese klimkovického tunelu a v jeho okolí totiž opakovaně uhynula. Tunel je pečlivě odvodněn, takže vegetace tam nevydrží. Protože není jasné, zda uhynulé stromy nebyly povinnou náhradní výsadbou za dřeviny pokácené při stavbě dálnice, bude hledat město s ŘSD nějaké řešení.
Obavy z nárůstu hluku mají některé členské obce spolku také v souvislosti s plánovanou výstavbou vysokorychlostní železniční tratě. „V Hladkých Životicích budeme mít dvě liniové stavby a ještě průmyslovou zónu. Už teď je tam hluk z dálnice, ale limity prý nejsou překročeny. Přibude hluk z tratě a z průmyslové zóny, která se u nás staví. Hluk z různých zdrojů se ale nesčítá. Takže pokud každý zvlášť nepřekročí limit, lidé, žijící v území obklopeném těmito zdroji hluku, nebudou mít žádnou obranu a my nebudeme mít žádný nástroj, jak jim pomoci. Jsem přesvědčena, že takto postavená legislativa je vůči občanům velmi nevstřícná a měla by se změnit,“ řekla starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková. 
Na jednání opakovaně zaznělo, že jeho cílem není rozebírat chyby, které vznikly v minulosti, ale hledat opatření, která by snížila negativní dopady. Pro starosty je to signál, že při vydávání stanovisek k dalším stavbám musí být velmi pečliví a opatrní.
„Jsme poučeni. Kladné stanovisko ke stavbě vysokorychlostní tratě budeme vydávat ve chvíli, kdy budou všechny naše důležité připomínky v projektu prokazatelně vyřešeny,“ konstatovala starostka Suchdola nad Odrou Lucie Boráková.       

Tisková zpráva ke stažení zde.