Ve čtvrtek 29. února 2024 připravila Správa železnic – Stavební správa vysokorychlostních tratí, pod záštitou Asociace krajů ČR a Hospodářské komory ČR mezinárodní konferenci k vysokorychlostním železničním tratím v České republice a okolních státech s názvem Vysokorychlostní tratě – Realita budoucnosti. Konference se uskutečnila v nádherném rekonstruovaném secesním sálu Fantovy budovy na hlavním nádraží v Praze a zúčastnil se jí také ministr dopravy pan Martin Kupka a náměstkové ministrů průmyslu, životního prostředí a místního rozvoje. Konference probíhala formou panelových diskusí a měla nabitý program, který začal přesně v 9 hod. ráno a skončil v 18 hod. večer. Zástupci našeho Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK byli přizváni na konferenci zejména pro získané zkušenosti a nové myšlenky z exkurze VRT do Francie. Konference se za náš spolek zúčastnili předseda spolku Bc. Jaroslav Varga a člen předsednictva a metodik Ing. František Kopecký.

Program konference byl rozdělen na panely s tématickými okruhy: Územní plánování, Technické zajímavosti, Mezinárodní projekty, Praha-Brno-Ostrava, Vládní panel, Evropský rozměr VRT, Financování VRT a VRT a regiony. Po ukončení oficiální části konference byla možnost řady separátních a neformálních diskusí, kterou jsme pro úkoly našeho spolku plně využili.

Realizace vysokorychlostní železničních tratí v České republice je megaprojekt za stovky miliard korun, zatím bez pevného časového rámce a propojí Prahu s Drážďany, s Wroclaví, s Mnichovem, s Brnem a Ostravou. Waršavu s Vídní propojí koridor Ostrava-Brno-Břeclav. Nejčastější vystoupení panelové diskuse byly obecné proklamace víry v realizaci projektu a vůli překonávat jednotlivé postupné překážky. Zazněly však také informace k aktuálnímu stavu jednotlivých úseků VRT. Největší připravenost realizace stavby byla uvedena Jižní Morava, kde je již zpracována EIA a také u nás v Moravské bráně, kde je dokumentace EIA v závěrečné fázi před předáním na MŽP. K realizaci celého megaprojektu je však daleko, zřejmě první zahájenou stavbou bude terminál v Ostravě-Svinov, pravděpodobně v roce 2026. Hodně by mohla pomoci novela zákona č. 416/2009 Sb. Zákona o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury, s účinností od 1. 1. 2024. Ta umožňuje pro strategicky významné dopravní stavby, mezi které VRT jistě patří, začít s výkupem potřebných pozemků už po souhlasném stanovisku dokumentace EIA. Zákon rovněž stanovuje závazné lhůty čtyř let pro ukončení všech správních řízení.  Financování jednotlivých přeshraničních úseků by mohla podpořit EU, některé úseky se zvažují financovat formou PPP projektu.

Pro nás zajímavé informace zazněly ze strany německého zástupce VRT Praha-Drážďany. Kromě prezentované technické zajímavosti, 34 km dlouhého tunelu pod Krušnými horami, který je v projekční přípravě, byla velmi inspirativní popisovaná transparentní komunikace. Dvakrát ročně se konají schůzky zástupců Deutsche bahn s občany a také je otevřeno informační centrum v místě počátku tunelu na německé straně v Heidenau k řešení problémů. Přínosný byl také příspěvek MSK k aktuálnímu stavu přípravy vysokorychlostní železniční tratě v našem kraji. Součástí příspěvku byla také reportáž z exkurze do Francie, kterou v listopadu loňského roku zorganizoval náš spolek.

Závěrem lze hodnotit celou konferenci jako velmi významnou a přínosnou pro budoucí realizaci vysokorychlostních železničních tratí v České republice. Nezanedbatelnou součástí konference byla možnost kuloárních diskusí či separátních jednání. Navázali jsme v diskusi se zástupci SŽ na naši úspěšnou misi za poznáním do Francie a projednali náš záměr zřízení informačního centra pro VRT Moravská brána a domluvili jsme postup projednání dokumentace EIA.

 

 

 

 

 

 

 

Ing. František Kopecký,

Člen předsednictva a metodik Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK