Na základě výsledku jednání u kulatého stolu dne 12. 6. 2023 v prostorách Senátu PČR s názvem Změkčení hlukových limitů nařízením vlády – co bude tato změna znamenat v praxi,  který připravila místopředsedkyně Senátu PČR, paní senátorka Jitka Seitlová, byl vypracován návrh na zrušení vybraných ustanovení Nařízení vlády č. 433/2022 Sb. ze dne 7. 12. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 7. 2023. 

 

Členové spolku Bc. Jaroslav Varga a Ing. František Kopecký se aktivně účastnili kulatého stolu a v souladu se závěry, se kterými se ztotožnili, vyzvali senátory v našem kraji ke zvážení připojení se k návrhu paní senátorky Seitlové.

 

Návrh na zrušení vybraných ustanovení uvedeného nařízení vlády podepsalo celkem 23 senátorů a dle telefonického ověření byl návrh podán jako stížnost k Ústavnímu soudu dne       14. 7. 2023.

 

“Překročení zákonného zmocnění ke změně hygienických limitů bez provedení odborného hodnocení zdravotních rizik není formalitou ale zásadním rozporem se zákonem. Hluk je podle odborných studií druhým z nejvážnějších environmentálních znečištění s negativním vlivem na zdraví. Je tedy na místě námitka, že chybí jakákoliv odborná analýza prokazující prospěšnost takového opatření pro veřejné zdraví“ sdělila senátorka Jitka Seitlová.

 

Vláda podle senátorů nezvážila nepříznivé účinky hluku na zdraví obyvatel a náklady na zdravotní a sociální opatření s tím spojené. Analýzy Evropské komise i doporučení Světové zdravotnické organizace prokazují, že z dlouhodobé perspektivy se zvyšování hluku nevyplácí. Společenské náklady spojené s negativními účinky nadměrné hlučnosti prostředí dle odborných studií několikanásobně převyšují náklady na protihluková opatření.

 

Proto skupina 23 senátorů žádá Ústavní soud, aby uvedená problematická ustanovení nařízení vlády č. 433/2022 Sb. zrušil, aby se tak znovu uplatnily původní limity regulace hluku z dopravy, které platí od r. 2011 podle nařízení vlády č. 272/2011.

 

 

Ing. František Kopecký,

Člen předsednictva a metodik Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK

 

  1. července 2023