Pracovní jednání našeho Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK s tehdy nově zvolenými poslanci a senátory z našeho kraje, které se uskutečnilo 11. dubna 2022 v prostorách Sanatorií Klimkovice, mělo dvě hlavní témata. Jedno z nich, účast katastrálně příslušné obce při správním řízení žádosti o časově omezeném provozu při nadlimitní výši hluku zejména na komunikacích, se podařilo díky úzké spolupráci s tehdejším senátorem panem Petrem Orlem formulovat do návrhu novely zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, včetně důvodové zprávy. Pro náš návrh získal pan senátor velmi rychle požadovaný počet podpisů dalších svých kolegů a novela zákona se mohla dostat k projednání na plénum Senátu PČR. Tehdy jsme nepochybovali o možném neúspěchu, protože správní řízení bez zástupců občanů, kterých se problém hluku bezprostředně dotýká a ohrožuje, je jednáním „o nás bez nás“.

Jak hluboce jsme se mýlili, nás přesvědčilo již projednávání novely zákona ve výborech Senátu. Věděli jsme, že ministerstvo dopravy náš návrh asi nepodpoří, že se však negativně vymezí také ministerstvo zdravotnictví, bylo velmi nepříjemné zjištění. Podporu měl náš návrh zejména u senátorů, kteří prošli komunální politikou. Plénum Senátu PČR projednalo novelu zákona o ochraně veřejného zdraví až v únoru 2023, kdy již předkladatel změny zákona Petr Orel v Senátu nezasedal, a po poměrně dlouhé a kontraverzní debatě senátoři projednávání novely zákona odročili až do 30. září 2023.

Mezi tím připravilo ministerstvo zdravotnictví vlastní návrh novely zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví k transpozici evropského práva k problematice pitné vody a projednala novelu nejdříve v Poslanecké sněmovně PČR a následně také v Senátu. V poslanecké sněmovně uspěl pozměňovací návrh, který ukládá povinnost správnímu orgánu informovat katastrálně příslušné obce o zahájení řízení o časově omezeném provozu. Následné projednávání v Senátu zasadilo těžkou ránu všem našim samosprávám, když pozměňovacím návrhem byl zrušen institut časově omezeného provozu a nahrazen možností časově neomezeného povolení zvýšeného limitu hluku.

K našemu návrhu novely zákona 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, se senátoři vrátili při svém plenárním zasedání 18. října 2023 a přestože se opět rozvinula dlouhá diskuse, projednávání skončilo bez usnesení. Tím skončilo naše úsilí doplnit účastníky správního řízení k překročení hygienického limitu hluku (žadatele a správní orgán) o zástupce katastrálně příslušné obce. Věnovali jsme této problematice spoustu času a hodně práce, schůzek a jednání. Dosáhli jsme pouze drobnou změnu v zákonu, kdy obec musí být informována o zahájení správního řízení, avšak není jejím účastníkem a nijak ho nemůže ovlivnit, ani se ho zúčastnit.

Závěrem chci poděkovat senátorovi Petru Orlovi, který se ujal naší iniciativy a přípravil písemné materiály v požadované formě, získal potřebnou podporu kolegů senátorů a předložil návrh změny zákona k projednání v Senátu PČR. Stejně tak patří naše poděkování za četná vystoupení na obhajobu našeho návrhu změny zákona zejména senátorkám Jitce Seitlové (v.o. Přerov), Heleně Pešatové (v.o. Frýdek-Místek) a Ivaně Váňové (v.o. Nový Jičín), senátorům Petru Víchovi (v.o. Karviná) a Karlu Zitterbartovi (v.o. Vyškov) a poslankyni Michaele Šebelové (STAN).

 

Ing. František Kopecký,

Člen předsednictva a metodik Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK