Dopravní koridor Poodří, z.s. uspořádal další pracovní jednání se zástupci Správy železnic. Tentokrát byla tématem dokumentace EIA „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava -Svinov“.

Jednání se konalo v Jistebníku, v jedné z obcí, které budou nejvíce dotčené plánovanou stavbou. Kromě starostů členských obcí sdružení pozvání přijali i starostové dalších obcí v koridoru trasy – Bělotína, Oder, Kujav či Velkých Albrechtic. Z MSK kraje přijel náměstek hejtmana pro dopravu Ing. Radek Podstawka, Novojičínsko zastupovala senátorka Ivana Váňová. Zástupci Správy železnic přijeli v hojném počtu v čele s Ing. Markem Pinkavou, náměstkem ředitele org. jednotky úsek příprava oblast jih, za zpracovatele dokumetace EIA, společnost Ecological Consulting a.s. se dostavil RNDr. Petr Blahník se svým týmem.

Tisková zpráva ke stažení.