V Klimkovicích v osadě Václavovice odstartovala v úterý 30. listopadu 2021 výsadba izolační zeleně podél dálnice D1, která pomůže chránit městskou část Václavovice před dopravním hlukem a prachem. V pásu dlouhém sto metrů  poroste celkem 136 stromů ve třech řadách a 2544 keřů. Podle vedení města ale měla izolační zeleň u dálnice fungovat už od jejího dokončení v roce 2009.

„Jsme rádi, že se konečně podařilo zajistit stromy a keře, které vytvoří přirozenou clonu mezi Václavovicemi, dlouhé roky sužované hlukem i prachem, a čím dál frekventovanější dálnicí. Vadí nám ale, že to trvalo tak dlouho, řešení problému zůstalo zcela na městě, a navíc jsme museli přijmout zcela nesystémové řešení. Na financování nákupu potřebných stromů a keřů i jejich odborné výsadbě jsme se domluvili se společností Lidl Česká republika, která se rozhodlo tímto vstřícným gestem kompenzovat skutečnost, že se kvůli zásobování jejích center také zintenzivňuje doprava. Moc si rozhodnutí společnosti Lidl vážíme,“ řekl starosta města Jaroslav Varga.

Druhové složení odolné zeleně navrhovala odborná firma, ze stromů se budou sázet například javor babika, jasan ztepilý, habr obecný, jeřáb ptačí, líska obecná nebo borovice lesní, ale také několik ovocných stromů, které budou sloužit k medopastvě hmyzu. Lokalita se pro výsadbu připravovala bez jakýchkoliv chemických zásahů. Aby stromy co nejlépe plnily svou funkci, budou se vysazovat ve vzdálenosti 4 metry od sebe, navíc šachovnicově. Prostor mezi nimi v dolním patře vyplní keře. Sázet se bude denně vyjma nedělí vždy od rána zhruba do 15 hodin, celá výsadba by mohla být hotova do 20. prosince.

Zeleň se aktuálně vysazuje na pozemcích, které město získalo od Ředitelství silnic a dálnic bezúplatným převodem přes Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Část jich také vykoupilo od soukromníka. Celková rozloha lokality s izolační zelení mezi dálnicí D1 a osadou Václavovice bude 3 548 metrů čtverečních. Podle protihlukové studie, kterou pro Klimkovice zpracovala odborná firma Eproj, by se jejím osazením hodnoty hluku v přilehlé městské části Václavovice mohly snížit o 7 až 10 procent.

„Řešení jsme sice našli, ale máme zato, že by naši zákonodárci měli přijmout nějaký jednoznačný postup, aby se další města a obce nedostávaly do podobných potíží. Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK, jehož jsme členem, proto vyvolá jednání s novými poslanci, a také senátory za Moravskoslezský kraj. Chceme je seznámit s anabází, kterou jsme museli kvůli řešení hluku z dálnice absolvovat, a navrhnout postup, který by obdobným excesům v budoucnu zamezil,“ doplnil starosta a zároveň předseda spolku Jaroslav Varga.

Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK chtěl setkání iniciovat již v prosinci, kvůli zhoršené epidemiologické situaci nemoci covid-19 se ale rozhodl odložit ho na začátek příštího roku. Cílem spolku, jehož členové jsou město Klimkovice a obce Hladké Životice, Olbramice, Vřesina a Jistebník, je společně usilovat o minimalizaci negativních dopadů silničního provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla v Moravskoslezském kraji na život občanů v přilehlých obcích. Starostové obcí sdružených ve spolku chtějí se zákonodárci projednat možnost úpravy některých zákonů. Obce v současnosti např. velmi trápí, že na jednáních o překročení hlučnosti z dálnice na konkrétním místě v katastrálním území, která vede krajská hygienická stanice s ŘSD ČR, nejsou představitelé obcí vůbec přizváni. Obce se tak mohou dozvědět pouze výsledek řízení, pokud o něj písemně požádají na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ivana Gračková
mediální zastoupení města Klimkovice
736 281 733
ivanagrackova@email.cz