Úvodní stránka>O nás>Poslání spolku

Poslání spolku

Hlavním účelem spolku je sdružovat členy za účelem minimalizace negativních dopadů silničního provozu na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla v Moravskoslezském kraji a z něho vyplývajících sekundárních vlivů na životní prostředí v obcích okolo dálnic a silnic pro motorová vozidla.

Z obdobných důvodů byla oblast zájmu  spolku rozšířena o problematiku výstavby a následného provozu vysokorychlostní tratě v Moravskoslezském kraji. Trať je ve fázi projektové přípravy a její trasa v našem kraji ještě není definitivně zakotvena a prochází katastrálním územím obcí spolku.

K naplňování hlavního účelu spolku dochází zejména touto činností spolku:

  • ochranou přírody a krajiny kolem dálnic a silnic pro motorová vozidla v MSK;
  • minimalizováním dopadů silničního provozu na životní prostředí kolem dálnic a silnic pro motorová vozidla v MSK;
  • monitorováním měření hluku, emisí a vibrací;
  • účastí na projednání hlukových studií;
  • důslednou kontrolou realizace přijatých opatření;
  • sledováním sekundárních vlivů provozu staveb na průmyslových zónách u dálnic a silnic pro motorová vozidla na životní prostředí okolních obcí;
  • informováním občanů žijících kolem dálnic a silnic pro motorová vozidla v MSK o výsledcích měření hluku, emisí a vibrací;
  • aktivní účastí a jednáním při územních popř. stavebních řízení významných staveb na trase dálnic a silnic pro motorová vozidla v MSK a v jejím bezprostředním okolí.