V pondělí 12. června 2023 v Praze v prostorách Valdštejnského paláce uspořádala paní místopředsedkyně Senátu PČR Jitka Seitlová kulatý stůl na téma „Změkčení hlukových limitů nařízením vlády“. Od 1. července totiž nabyde účinnosti vládní nařízení o úpravě hlukových limitů, a to zejména v dopravě. O novele nařízení vlády diskutovali zástupci ministerstva zdravotnictví, dopravy i životního prostředí, Státního zdravotního ústavu, Sdružení měst a obcí či zástupce ombudsmana i dalších odborníků (ČVUT, ŘSD, SŽ). Mezi zástupci zainteresovaných spolků byli také Jaroslav Varga, starosta města Klimkovice a předseda našeho Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK, a také metodik našeho spolku František Kopecký. Novela zavádí u silnic a dálnic měkčí limity u tzv. starých staveb (stavby před rokem 2001), a zároveň výrazně prodlužuje časový limit zařazení stavby do této kategorie. Nebude již platit od momentu územního rozhodnutí, ale až od jejich zprovoznění. Limit pro tzv. staré stavby se sice o dva decibely zpřísňuje, bude ale již platit pro více staveb plošně a nevratně. Problémem je podle odborníků i ochrana limitů vnitřních prostor, kdy se předpokládá, že jejich garancí jsou vnější limity, které se ale právě nařízením změkčují. Návrh ve své důvodové zprávě počítal se zvýšením limitu pro tzv. staré stavby na 55 a 65 decibelů (noc/den), vládou schválené znění je ale nakonec o 3 decibely vyšší, přičemž dotčená ministerstva nebyla schopna na jednání tento významný rozdíl, který v praxi znamená velké zvýšení hlukové zátěže pro obyvatele, vysvětlit.

 

Nařízení vlády č. 433/2022 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku je již třetím projednávaným materiálem k problematice hluku na úrovni vlády a PČR za poslední rok.  V polovině loňského roku předložil tehdejší senátor za novojičínsko Petr Orel na základě iniciativy našeho spolku krátkou novelu zákona 258/2000 Sb. O ochraně veřejného zdraví, která měla za cíl rozšířit účastníky správního řízení o časově omezeném provozu o zástupce obce, na jejichž katastru se zdroj hluku nachází. Projednání uvedeného návrhu změny zákona v Senátu PČR však skončilo jeho odložením do září 2023. Na konci roku byla v Poslanecké sněmovně projednávána novela zákona 258/2000 Sb. v souvislosti s transpozicí evropského práva o pitné vodě a jedním z pozměňovacích návrhů bylo také zrušení institutu časově omezeného provozu a místo něj zavedení možnosti tzv. mírnějšího hygienického limitu bez časového omezení. Tato novela je již podepsána prezidentem. Ani jeden z uvedených projednávaných materiálů nepřináší občanům české republiky zlepšení.

 

Debata u kulatého stolu byla zajímavá a velmi přínosná. Ve shodě byli zástupci všech tří ministerstev, kteří obhajovali návrh oproti ostatním účastníkům kulatého stolu. Ministerstvo zdravotnictví jakoby rezignovalo na ochranu občanů naší republiky před hlukem a ustupovalo tlaku investorům a developerům. Máme snížit hlukové limity, abychom měli levnější dálnice a železnice? Přitom stejně tak, jak se vyvíjejí nové technologie v ostatních oborech, vyvíjejí se účinnější technologie v oboru ochrany proti hluku či tzv. tiché asfalty. Diskuse se vedla také o celkové hlukové politice země, která bohužel naší republice chybí. Mluvit o snížení rychlosti na vybraných komunikacích, nebo o převedení nákladní dopravy na relativně tichou a čistou železnici, nebo zvýšení hromadné přepravy jsou pouze závěry akademických debat. Zástupci spolků se ve svých vystoupeních obávali důsledků zavedení měkčích limitů hluku a zdůrazňovali prioritně zdravotní hledisko občanů. Proto závěrem navrhovali odložit účinnost vládního nařízení a začít precizovat materiál ve prospěch občanů naší republiky.

 

Ing. František Kopecký,

Člen předsednictva a metodik Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK

13.června 2023

 

Tisková zpráva ke stažení zde.