Úvodní stránka>Dokumenty>Pracovní jednání

Pracovní jednání

Spolek pravidelně pořádá pracovní jednání s významými partnery jako jsou ŘSD, Centrum dopravního výzkumu, Správa železnic či Krajská hygienická stanice za účelem navázání a utužení spolupráce a konstruktivní debaty. Na pracovní jednání jsou zvány i obce, které dosud nejsou členy Spolku stejně jako další krajsky významé subjekty, mezi nimi například zástupci CHKO, MSK, VŠB a další. Pracovní jednání se konají nejméně 2x ročně v termínech shodných s konáním členských schůzí Spolku.