V pátek 26. dubna 2024 byla zveřejněna dlouho očekávaná dokumentace EIA železniční
vysokorychlostní tratě Moravská brána. Přestože je tento úsek projektově rozdělen na dvě
části, závěr zjišťovacího řízení v bodě 1 zadal podmínku záměry „RS 1 VRT Prosenice –
Ostrava-Svinov, I. část, Prosenice – Hranice na Moravě“ a „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-
Svinov, II. část, Hranice na Moravě – Ostrava-Svinov“ sloučit do jednoho záměru a k tomuto
sloučenému záměru předložit jednu společnou dokumentaci EIA. Všechny následující
požadavky budou tedy splněny pro celou stavbu VRT Prosenice – Ostrava-Svinov. Z toho
důvodu bylo zpracování dokumentace EIA mírně zpožděno.

Dokumentaci EIA naleznete pod názvem „RS 1 VRT Prosenice – Ostrava-Svinov“ v
informačním systému EIA České republiky:
https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_MZP526?lang=cs
Po zveřejnění na úředních deskách Moravskoslezského a Olomouckého kraje byl
v informačním systému EIA doplněn termín pro zaslání vyjádření 2. června 2024 (30 dnů od
pozdějšího data zveřejnění informace o dokumentaci na úředních deskách dotčených krajů).

 

Ing. František Kopecký,
Člen předsednictva a metodik Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK, z.s.