Jednání se Správou železnic k průběhu příprav stavby vysokorychlostní tratě přes území svých obcí inicioval na čtvrtek 16. března 2023 Spolek pro přijatelný život kolem dálnic v MSK. Setkání se uskutečnilo v Jistebníku, protože na občany této obce bude mít stavba velký dopad. Ze spolku se připravovaná trať nejvíce dotýká vedle Jistebníku také Hladkých Životic a obce Vražné, jednání se aktuálně zúčastnili také představitelé Suchdola nad Odrou a Studénky, kteří do budoucna zvažují připojení ke spolku.

 

„Snahou spolku a zapojených samospráv je vyřešit budoucí stavbu již v projekční fázi. Po realizaci díla je velmi složité a komplikované cokoliv řešit, jak ostatně ukazuje o naše zkušenost z jednání s ŘSD. Tento státní podnik neplní podmínky pro provoz D1 procházející našimi územími zadané při výstavbě dálnice, a vypadá to, že není síla, která by to mohla změnit. Proto nyní sledujeme přípravu stavby vysokorychlostní tratě velmi bedlivě a trváme na vyřešení všech sporných bodů již v projektu. V tomto kontextu je velkou devizou spolku spojení obcí s obdobným problémem a tudíž větší síla při jednání s institucemi,“ vysvětlil předseda spolku Jaroslav Varga.

 

Základním účelem jednání bylo představení aktuální podoby návrhu trati, který SŽ postupně zpřesňuje společně s obcemi v jejím okolí.

 

Varianty vedení tratě jsme řešili u Hranic, Vražného a Jistebníku. Postupujeme vždy stejně – připravíme tři až čtyři varianty, o kterých pak společně diskutujeme. Máme za sebou úpravy cest v Polance, změn doznal návrh také v Ostravě. V téměř celé délce trasy jsme pak měnili budoucí výšku trati, aby lépe odpovídala potřebám samospráv. Specificky se to týkalo například průchodu trati kolem Hladkých Životic. Věříme, že kompromis je možný a jsme rádi za dosavadní konstruktivní diskuzi s našimi partnery,“ uvedl za SŽ Marek Pinkava, náměstek ředitele pro přípravu oblast jih, Stavební správa.

 

V Jistebníku byl zásadním problémem průjezd VRT ve směru na Ostravu mezi stávající železniční dráhou a budovou nádraží a následné křížení obou drah v úseku Jistebník a Ostrava Svinov. „Původně plánovanou trasu a křížení obou drah se již podařilo posunout do polí směrem ke Studénce a vést ji zastavěné části Jistebníku po pravé straně stávající dráhy, a tím také dále od obydlí. Zatím přetrvává problém u některých zemědělců kvůli rozdělení jejich pozemků novou tratí, a s tím spojených těžkostí při přejíždění při jejich obhospodařování,“ uvedla starostka Jistebníku Šárka Storzeová. Další jednání se Správou železnic a projekční kanceláří se budou týkat napojení nadjezdu pro automobilovou dopravu, protihlukových opatření, náhrad za zrušené železniční přejezdy, zpřesnění podchodu u staniční budovy a podobně.

 

Starostka Hladkých Životic Irena Ravčuková, která je také místopředsedkyní spolku,  ocenila úpravu výšky mostů trati na katastru své obce a její posunutí směrem k dálnici, což vyloučí původně plánovanou demolici rodinných domků. „Ocenila bych další podrobnější informace, co se bude bourat, jak nás stavba na konkrétních místech ovlivní,“ doplnila starostka Ravčuková.

 

Potřebám občanů se upravovaly také cest v Polance nebo odvodnění a záchytných nádrží ve Vražném.

 

Správa železnic přislíbila další jednání s obcemi o konkrétních postupech, setkání s vlastníky pozemků a nemovitostí, které jsou v blízkosti plánované tratě, jakmile bude projektová dokumentace zpřesněna, a posléze také veřejné projednávání projektu v obcích. Představila výsledky měření na reálných vysokorychlostních tratích ve Francii, které dokládají, že hluk z jízdy vysokorychlostních souprav je srovnatelný se současnými tratěmi.

 

Diskuze ukázala, že dobrá znalost obcí jejich starostům umožňuje včas upozorňovat na úzká místa stavby a navrhovat řešení přijatelná pro obě strany,“ doplnil Jaroslav Varga.

 

Vyjednáváním podmínek stavby i provozu liniových staveb přijatelných pro život v obcích se spolek zabývá už od roku 2020, kdy byl založen v reakci na komplikované dohody s ŘSD k provozu dálnice D1. Se Správou železnic svolal první pracovní jednání 23. září 2021, protože členské obce postrádaly informace o přípravách stavby a jejich dopadů na život v obcích.

 

Po prvním jednání spolku se SŽ se uskutečnilo několik separátních jednání s dotčenými obcemi a podle jejich připomínek se projekt v některých místech upravoval. Cílem všech těchto jednání je přinést komplexní pohled na VRT v MSK včetně návazností na silniční infrastrukturu, zemědělskou výrobu i chráněnou krajinnou oblast. A také systematické projednání umístění stavby ve spolupráci se samosprávami tak, aby při realizaci stavby bylo vyřešeno co možná nejvíce budoucích problémů, a také aby samotná realizace co nejméně negativně ovlivňovala život v obcích.

 

Ivana Gračková
mediální zastoupení Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK
736 281 733
ivanagrackova@email.cz