V pondělí 11. dubna 2022 se uskutečnilo v prostorách Sanatorií Klimkovice třetí pracovní jednání Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK, tentokrát s účastí sedmi poslanců a senátorů z našeho kraje. Při jednání rezonovala hlavně dvě témata:

  • Systémová podpora řešení ke snížení negativních vlivů z provozu již realizovaných dálnic a rychlostních silnic pomocí izolační zeleně.
  • Účast katastrálně příslušné obce při správním řízení žádosti o časově omezeném provozu na komunikacích vedle žadatele a daného orgánu státní správy.

 

Zúčastnění zákonodárci se shodli na směru cesty k řešení obou požadavků Spolku. Jinak než schválením novely zákona Parlamentem ČR změnu uskutečnit nelze. Proto nejdříve bylo nutné obě témata výstižně popsat a připravit pro další jednání důvodovou zprávu. Nejdříve jsme využili nabídnuté ruky paní poslankyně Zuzany Ožanové, se kterou jsme konzultovali jednak obsah důvodové zprávy a hlavně cestu procesu ke změně zákona. Paní poslankyně se jako členka podvýboru pro dopravu v PSP ČR ujala tématu výsadby izolační zeleně a navrhla začít s projednáváním právě v tomto podvýboru. Snaha zařadit na program červnového jednání podvýboru přes podporu pana předsedy poslance Ondřeje Lochmana nakonec však vzala za své z důvodu přeložení termínu jednání až po poslaneckých prázdninách.

 

Otázka účasti správního řízení žádosti o časově omezeném provozu na komunikacích se týká zákona č. 258/2000 Sb. Zákon o ochraně veřejného zdraví a návrh Spolku by měl nejdříve projednat Výbor pro zdravotnictví PSP ČR. Věříme, že místopředsedkyně výboru paní poslankyně Zdeňka Němečková Crkvenjaš jednoduchou úpravu zákona s velkým dopadem pro obce dokáže prosadit na program jednání výboru.

 

V přípravě materiálů k projednání ve výborech PSP ČR nám hodně pomohl senátor Petr Orel, který nechal legislativci podkladové materiály včetně důvodových zpráv formálně upravit a správně formulovat. Při konzultaci v jeho Bartošovické kanceláři pan senátor doporučil zahájit cestu ke změně zákonů ve výborech poslanecké sněmovny pod záštitou koaličních poslanců z našeho kraje, kteří v příslušných výborech pracují.

 

O pracovním jednání s poslanci a senátory z našeho kraje informoval pan předseda Spolku Jaroslav Varga také zasedání Svazu měst a obcí. Obě témata byla kladně přijata a posouzena při jednání Dopravní komise SMO, kde jsme měli možnost vystoupit, obhájit návrhy a zodpovědět na další dotazy přítomných členů komise. Podpůrné stanovisko komise bude zcela jistě pomocí při projednávání obou návrhů ve výborech poslanecké sněmovny.

 

Dosavadní průběh postupu legislativního řešení obou návrhů nám ukazuje náročnou a dlouhou cestu k požadovaným změnám, které jsou výsledkem práce a zkušeností jednotlivých obcí Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK.

 

Jaroslav Varga, předseda spolku

V Klimkovicích dne 27. června 2022