Na základě závěrů jednání u kulatého stolu dne 12. 6. 2023 v prostorách Senátu PČR s názvem „Změkčení hlukových limitů nařízením vlády – co bude tato změna znamenat v praxi“,  který připravila místopředsedkyně Senátu PČR, paní senátorka Jitka Seitlová, byla dne 14. 7. 2023 podána k Ústavnímu soudu České republiky stížnost na zrušení vybraných ustanovení Nařízení vlády č. 433/2022 Sb. ze dne 7. 12. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů s účinností od 1. 7. 2023, kterou podepsala skupina 23 senátorů. Stížnost napadla ustanovení, která vedou ke zvýšení hygienických limitů hluku ze silniční a železniční dopravy v chráněných venkovních prostorech staveb. Ustanovení vedla k enormnímu, až několikanásobnému navýšení povolené hlučnosti oproti předchozím limitům.

V úterý dne 9. 4. 2024 rozhodlo Plénum Ústavního soudu návrh zčásti zamítnout a zčásti odmítnout pro zjevnou neopodstatněnost.

Tisková zpráva Ústavního soudu:

https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-nevyhovel-skupine-senatoru-ktera-napadla-navyseni-povolene-hlucnosti-oproti-predchozim-limitum-narizeni-vlady-v-plenu-obstalo

 

                                                      

Ing. František Kopecký,

Člen předsednictva a metodik Spolku pro přijatelný život kolem dálnic v MSK, z.s.